Skip to main content

Markbaserad precisionsbekämpning

Snabbhet, precision och rörlighet

På under en minut så har raketartillerisystemet grupperat och skjutit sitt första skott mot ett mål som kan befinna sig upp till 300 kilometer bort. I jämförelse har traditionellt eldrörsartilleri en räckvidd från någon kilometer upp till 30 km. På dagens slagfält har raketartillerisystem därmed kommit att spela en väldigt stor roll – ofta som ett komplement till traditionellt artilleri vars huvuduppgift är att understödja manöverförbandens rörelser. Det kan vara avgörande att ha tillgång till ett rörligt system som kan förflytta sig över stora avstånd och samtidigt ha förmågan att träffa mål med hög precision. Detta gör det möjligt att bekämpa mål på ett effektivt sätt och träffa dem inom en radie på bara några meter.

Möjligheten att påverka ledningsplatser, ammunitionsupplag, logistikkedjor samt infrastruktur skapar inte bara utmaningar för motståndaren utan är helt avgörande för att kunna bryta försörjningen till de främre styrkorna. En annan effekt som kanske inte är lika uppenbar är den psykologiska påverkan det har på motståndaren att bli bekämpad från så långa avstånd. Med ett markbaserat precisionssystem med lång räckvidd kan mål bekämpas inom en av motståndarens skapade anti-access/area denial (A2/AD) bubbla. I en situation där flyganfall är svårt eller omöjligt på grund av fiendens luftherravälde, kan raketartilleri som är oberoende av väderförhållanden vara ett avgörande komplement för att bekämpa fienden effektivt. Hög precision motverkar också oönskade sidoeffekter som skador på intilliggande byggnader och civil infrastruktur. Med ett raketartillerisystem skapas även en tröskeleffekt och motståndaren tvingas anpassa sig till hotbilden.

För ett modernt stridsfält

Elbit Systems raketartillerisystem PULS är utvecklat för att möta de behov och krav som ställs på ett avancerat och modernt raketartilleri. I synnerhet med tanke på dagens komplexa stridsfält som kräver ett flexibelt, autonomt, digitaliserat och kostnadseffektivt system . Från samma platform kan olika ammunitionstyper nyttjas med hög precision, på långa avstånd och ger användaren oslagbar räckvidd och flexibilitet av indirekt eld på djupet.

Ett autonomt system

PULS-systemet är ett helt automatiserat och autonomt system som kan uppträda både som en enskild eldenhet och som en del av ett batteri. Systemet har dessutom en helt digitaliserad infrastruktur och ett digitaliserat eldledningssystem som enkelt integrerar mot andra delar av ledningskedjan och kan ta del av bland annat sensorinformation, oavsett var i nätverket den finns tillgänglig. Systemet är också utrustat med ett stridsledningssystem som kan integrera information från olika sensorer så som eldledningsinstrument, UAS, satelliter och olika radarsystem.