Skip to main content

Verksamhetspolicy – kvalitet, miljö

Verksamhetspolicy – kvalitet, miljö

Affärsidé

Att förse våra kunder och partners med de verktyg och den teknologi som krävs för att de ska kunna ta sig an framtiden med förtroende och tillförsikt
 

Kvalitetspolicy

Elbit Systems Sweden AB:s kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:

Varje anställd och intern resurs åtar sig att:

Miljöpolicy

Vi arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan, förebygga föroreningar och utveckla vårt miljöarbete genom att:

Varje anställd och intern resurs hos oss åtar sig att:

2022-03-30
Tobias Wennberg
VD