Skip to main content

Visselblåsning

Visselblåsning hos oss på Elbit Systems Sweden

Visselblåsning handlar om att identifiera och upptäcka missförhållanden på arbetsplatser. Enligt det nya regelverket har vi satt upp en kanal för att anställda och andra berörda helt anonymt ska ges möjlighet att rapportera om missförhållanden. En visselblåsning kan t.ex. vara olagliga eller oetiska ageranden på arbetsplatsen som är av ett allmänt intresse.

För att uppfylla regelverket kring visselblåsning har vi upprättat en kanal som tillhandahålls av Tissla AB, en extern samarbetspartner. Vi har publicerat vår fullständiga policy och visselblåsarkanal på följande webblänk:

https://report.tissla.se/sv/organization/elbit-systems